Author Archives: admin

5 kỹ năng mềm mà giới trẻ cần phải biết để thành công sớm hơn

Người có kỹ năng mềm như: Kỹ năng giao tiếp – thuyết trình, quản lý tài chính, kinh doanh, bán hàng thì sẽ chủ động và đáp ứng tốt hơn trong công việc. Theo chuyên gia Lê Trọng Duy – Chuyên gia huấn luyện kỹ năng sống cho giới trẻ – kỹ năng mềm cho […]

Người Việt trẻ mua bất động sản ngày càng nhiều?

Theo thống kê của tổ chức DKRA trong năm 2019 thì tỷ lệ người việt trẻ đang mua bất động sản tăng dần và đạt tỷ lệ 23%. Trong thời kỳ internet và bán hàng online hiện nay thì người Việt trẻ rất năng động và tập trung cho tương lai của mình rất nhiều! […]